Styrelsesammansättning

Ordförande
Svante Gyrulf - Företagskonsult

Vice ordförande
Ulf Södersten - Tidigare Överstelöjtnant

Ledamot
Susanne Odelberg-Johnson - Ekonomichef

Ledamot
Anders Lundell - Tidigare VD för stiftelsen

Ledamot
Per Cardesjö - Direktör

Ledamot
Ingrid Gustavsson - Tidigare personalchef - Chef ÖBO senior

Ledamot
Curt Gruvaeus - Företagare
Styrelsesammansättning
Organisation